กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดจุดรับซื้อมะพร้าววันแรก

วันที่ 9 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปิดจุดรับซื้อมะพร้าว  แก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ แห่งแรก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก  เชื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่  9  กรกฎาคม  2555   บริเวณสวนมะพร้าวองค์การบริหารส่วนตำบล        ทับสะแก  หมู่ที่ 1 ต.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นสถานที่รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวรายย่อย  ในเขต อ.ทับสะแก  โดยมีนางวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนายสงกรานต์  ไมยวงษ์  ท้องถิ่นจังหวัด  นายอุดมเดช  คนสมบูรณ์  เกษตรจังหวัด  นายอนันต์  ไชยศักดิ์  นายอำเภอทับสะแก  นางสำเนียง  ปักกิ่งเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก  และนายวนิชย์  ปักกิ่งเมือง  นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมสังเกตการณ์ 

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ  เหลือเพียงลูกละ  3  บาท  สาเหตุจากโรงงานผลิตกะทิลดกำลังการผลิต  และลดการรับซื้อมะพร้าวเนื่องจากลูกค้าต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ อันเป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในเบื้องต้น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการเปิดจุดรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน  และเป็นเกษตรกรรายย่อย  ที่มีพื้นที่การเพาะปลูกไม่เกิน 20 ไร่   ระหว่างวันที่  9  กรกฎาคม – 9 กันยายน  2555  ในราคาลูกละ  6  บาท  และมะพร้าวแห้งในราคากิโลกรัมละ  18  บาท โดยมะพร้าวที่ได้จะนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปต่างๆ  อาทิ  มะพร้าวแห้ง  น้ำมะพร้าวกระป๋อง  ถ่านกะลามะพร้าว  เป็นต้น 

สำหรับขั้นตอนในการรับซื้อเกษตรกรจะต้องตรวจสอบเอกสาร  และรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่  จากนั้น  ติดต่อพนักงานพัสดุเพื่อลงนามในในสั่งซื้อ  จึงจะนำมะพร้าวผล  หรือมะพร้าวแห้งไปชั่งน้ำหนัก  และรับเงิน  ซึ่งเกษตรกรจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  ส่วนแนวทางการรับซื้อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง  8  อำเภอ เป็นผู้ดำเนินการรับซื้อ โดยใช้งบประมาณของแต่ละแห่งเข้าทำการรับซื้อตามหลักเกณฑ์และราคาที่กำหนด  ตามศักยภาพงบประมาณของแต่ละแห่งที่มีอยู่  ณ  ปัจจุบัน  โดยการจ่ายขาดสะสมดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก  เป็นเงิน 200,000 บาท  2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  เป็นเงิน 1,000,000 บาท  3. องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ  เป็นเงิน 1,000,000 บาท    4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน  เป็นเงิน 500,000 บาท  5. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง  เป็นเงิน 1,000,000 บาท  6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง  เป็นเงิน 1,000,000 บาท  และ 7.เทศบาลตำบลทับสะแก เป็นเงิน 1,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าจากการใช้มาตรการแทรกแซงราคามะพร้าวในครั้งนี้  จะสามารถระบายมะพร้าวจากเกษตรกรได้จำนวนหนึ่ง  และจะทำให้สภาวะราคามะพร้าวในระบบตลาดรับซื้อมะพร้าวผล  และมะพร้าวแห้งปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น    ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวรายย่อยในเขตพื้นที่อำเภออื่น  ที่มีพื้นที่การเพาะปลูกไม่เกิน 20 ไร่  สามารถจำหน่ายมะพร้าวได้ตามจุดรับซื้อมะพร้าว  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.  หรือ  เทศบาล  ในเขตพื้นที่ของท่านเป็นผู้กำหนด  ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 9 กันยายน  2555  และหากเกษตรกรท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode