กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
LKS รับรางวัล..สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า

วันที่ 9 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อเร็ว ๆนี้ นางสาวรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเลคิเซ่ (LeKise) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล"สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ระดับก้าวหน้า)” จาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางความยินดีของผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมเป็นสักขีพยาน


นางสาวรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กล่าวว่า...โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น(ภายใต้แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ควบคุมการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางของพนักงานอย่างบูรณาการ เป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่า การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หากสถานประกอบการมีปัจจัยเอื้อทั้งภายในและภายนอก บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด หนึ่งในเครือ..เลคิเซ่กรุ๊ป.. ก่อตั้งมานานกว่า 44 ปี ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพนักงานเป็นอย่างยิ่ง และมีนโยบายสำคัญเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน


" สำหรับการได้รับรางวัลของบริษัทครั้งนี้จัดอยู่ในระดับก้าวหน้า ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน และเป็นการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน นับตั้งแต่การจัดทำนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดตั้งคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จนถึงการประเมินผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ การรับรางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (ระดับก้าวหน้า)ครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ....เลคิเซ่กรุ๊ป..” นางสาวรัฐวิไลกล่าวในที่สุด


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
จินตนา ตรีพิชิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด โทร.081 826 0639 , e-mail amg3503@gmail.com


-- จินตนา ตรีพิชิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด
โทร.081 826 0639 , 081 495 0429
e-mail amg3503@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode