กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้ารับการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

วันที่ 7 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3984 คน)
PKST.

นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 55 คน เข้ารับการปฏิบัติธรรมตาม "โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม – 6 กรกฏาคม 2555 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม เป็นเจ้าอาวาสวัดฯ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในปี 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของ กปส.สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาด้านอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสืบไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode