กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อนพ้องการจัดการสนุกสนาน ซาบซึ้งปนน้ำตา

วันที่ 6 ก.ค. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โปรแกรมวิชา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อนพ้องการจัดการ" ณ โรงยิมพลศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร คณบดี คณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน จากนั้นได้มีพิธี บายศรีสู่ขวัญ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา การจัดการอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการประกวด ร้องเพลงเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ นอกจากนี้ยังจัดให้มี การประกวดนักศึกษาต้นแบบ M IDOL ปิดท้ายด้วย การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิด ความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ปรองดองฉันท์พี่น้องสายเลือดการจัดการ มีความภาคภูมิใจ ในสถาบัน และเคารพครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาท วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ โดยอาศัยกิจกรรมข้างต้น เป็นสื่อกลางแห่งความผูกพัน งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode