กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้

วันที่ 6 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์  ป้องกัน  และปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุก

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (MOU)  ระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กับสำนักงานอัยการจังหวัด  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 (เพชรบุรี)  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3  สาขาเพชรบุรี  ศูนย์การทหารราบ  ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กองบิน  5  หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก  สำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  และประชาสัมพันธ์จังหวัด

วัตถุประสงค์ของการลงนามในวันนี้  เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการอนุรักษ์  การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เชิงรุก  ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานสำคัญ 13 หน่วยงาน  ในขอบเขตความร่วมมือ  9  ด้าน  ได้แก่  การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  หมอกควันและไฟป่า การฟื้นฟูป่า  ที่ดินป่าไม้  การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของอำเภอ  และความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ป่าประมาณ  794,219  ไร่  หรือร้อยละ 19 ของพื้นที่ของจังหวัด  ซึ่งมีกลุ่มนายทุนพยายามบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อครอบครองสิทธิ์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมระดับหนึ่ง  หากแต่ยังต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันอนุรักษ์  การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้  เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้อำนวยประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode