กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9

วันที่ 6 ก.ค. 2555 )
 
วันที่ 5 ก.ค 55 ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง สกลนคร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประจำปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวริราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 167 รูปและเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 63 รูปรวม230 รูป เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ณ.อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค มีพระบรมราชานุญาติถวายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งประธรรม 3ประโยคในโอกาสอันสมควร จากการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงได้โปรดมีบัญชาให้มีการประกอบพิธี ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 ณ.วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครขึ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 8-9 จำนวน 192 รูปและพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ ประโยค 1-2 จำนวน 603 รวมทั้งสิ้น 795 รูป มาเข้ารับการทรงตั้งเปรียญ และเข้ารับประกาศนียบัตรประโยค 1-2 ต่อจากเปรียญธรรม 3 ประโยค เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี คือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ และทำความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี การศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย แสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode