กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานี ปฐมนิเทศผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้ง

วันที่ 5 ก.ค. 2555 )
สนง.ปชส.จังหวัดปทุมธานี
 
ปทุมธานี ปฐมนิเทศผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้ง วันนี้ 5 กค.2555 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล) เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีรายงานวัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ ฯ ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก ที่ปรึกษานายก และเลขานุการ จำนวนกว่า100 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้แนวคิดในการบริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น เน้นในเรื่อง การพัฒนาและการปกครองให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น กำหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนตามภารกิจที่รัฐบาลกลางมอบหมาย และดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง ตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode