กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7

วันที่ 5 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                   สำนักทางหลวงที่ 12 จัดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 เพื่อรับฟังความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน
                   ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายอดุลย์ เชาว์วาทิน ผู้อำนวยการสำนัก ทางหลวงที่ 12 เป็นประธาน เปิดการประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง และออกแบบ ปรับปรุงทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายชลบุรี – พัทยา ซึ่งในปัจจุบันผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ทำให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศมีอัตราสูงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ปริมาณจราจรบนทางหลวงสายหลักมีความแออัด และหนาแน่น กรมทางหลวงจึงได้นำระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเข้ามาพัฒนา เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการเดินทางและขนส่งสินค้า โดยได้เสนอแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง ปัจจุบันมีการเปิดใช้เส้นทางแล้ว 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี และอีกสายหนึ่ง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ด้านตะวันตก และด้านใต้ โครงการสำรวจ และออกแบบ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่าง ระดับแหลมฉบัง 7 และออกแบบปรับปรุงทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายชลบุรี – พัทยา มีระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญที่รองรับ การเดินทางท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ และการเดินทางมายังท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง พื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกประเทศกัมพูชาที่ด่านอรัญประเทศ การจัดประชุม ในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษให้มี ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
 ........................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
5 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode