กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานกล้วยไม้ศรีราชา

วันที่ 2 ก.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
              อำเภอศรีราชา จัดงานกล้วยไม้ศรีราชา เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตกล้วยไม้ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร
             นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดงานกล้วยไม้งามศรีราชา ซึ่งอำเภอ ศรีราชา เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี นับตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา โดยอาจารย์ ระพี สาคริก ได้มาส่งเสริมการปลูกกล้วยไม้ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา เป็นแห่งแรก ซึ่งทำให้มีการขยายพื้นที่การปลูกอย่างกว้างขวาง แต่ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมได้ขยายเขตเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้พื้นที่การผลิตกล้วยไม้ลดน้อยลงตามลำดับ แต่ยังคงมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งยังอนุรักษ์พื้นที่ปลูกกล้วยไม้ไว้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ศรีราชา ดำเนินกิจกรรมได้อย่างครบวงจร ทั้งการตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 80 และตลาดต่างประเทศร้อยละ 20 ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศญี่ปุ่น จีน อินเดีย และกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากแหล่งผลิตกล้วยไม้จังหวัดชลบุรี มีความได้เปรียบที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว จึงมีศักยภาพด้านการตลาด นอกจากนี้การผลิตกล้วยไม้ได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไม้ดอกไม้ประดับอีกมากมาย ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ จึงได้จัดงานกล้วยไม้ศรีราชาขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ลานแสดงสินค้าชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
.....................
 นายศิริชัย โสรเนตร......ข่าว
2 กรกฏาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode