กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชรุดหน้าลงนามความร่วมมือ หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 2 ก.ค. 2555 )
 
มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 อาจารย์อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล กับสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ สสปน. และสถาบันอุดมศึกษา 28 แห่งทั่วประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล (MICE Curriculum) ชูผลสำเร็จผลิต "ตำราไมซ์" ต้นแบบฉบับสมบูรณ์ เล่มแรกของภูมิภาคเอเชียในชื่อรายวิชา "การจัดการประชุมและ นิทรรศการ" (Introduction to MICE Industry - MICE 101) พร้อมผลักดัน หลักสูตรนี้ให้บรรจุเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาแล้วทั้งสิ้น 28 สถาบัน โดยการลงนามความร่วมมือเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตไมซ์ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม เตรียมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในด้าน ไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยพิธีลงนามความร่วมมือได้รับเกียรติจากนายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวแนะนำการจัดทำหลักสูตรไมซ์ ให้กับคณะผู้บริหารที่ร่วมลงนามความร่วมมือให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของหลักสูตรนี้ จากนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 28 แห่ง ได้ร่วมลงนามความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และรับมอบซีดีแนะนำหลักสูตร จาก นายธงชัย ศรีดามา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อจะนำความรู้ในหลักสูตรไมซ์ไปพัฒนาเข้ากับการเรียนการสอน ของแต่ละสถาบันต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร 044-009009 ต่อ 1500 ที่อยู่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode