กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เสถียรภาพกุ้งขาวแวนนาไม

วันที่ 2 ก.ค. 2555 )
 
นายสมโภชน์ กริบกระโทก ประมงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ ด้วยโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม โดยระบบตลาดเครือข่ายแบบกลุ่ม ปี 2555 นั้น ขณะนี้ได้มีการกำหนดรูปแบบการดำเนินการอย่างชัดเจนแล้ว เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นสมาชิกชมรม กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จดทะเบียนนิติบุคคล โดยสมัครกับสำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้าน จากนั้นผู้แทนเกษตรกรและห้องเย็นจะทำหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม สำหรับเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลกับกรมประมง และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP หรือ GAP มกษ. 7401-2552 หรือ CoC และจะต้องมีใบกำกับการจำหน่ายลูกกุ้ง รวมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วย ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องมีผลผลิตพร้อมจำหน่ายอยู่ในช่วงเวลาที่โครงการฯ กำหนดในแต่ละครั้งในส่วนผู้ประกอบการห้องเย็นที่เข้าร่วมโครงการฯนั้นก็ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสุขลักษณะโรงงาน รวมทั้งอยู่ในบัญชีการรับรองรายชื่อของกรมประมง และมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อเดือน โดยโครงการฯ มีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2555 ซึ่งจะมีการรับซื้อเดือนละ 10,000 ตัน. สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรประมงผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ที่สนใจโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-340035-6 ในวันและเวลาราชการ พร้อม ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการได้ที่เวบไซต์สำนักงาน ฯ http://www.fisheries.go.th/fpo-nakhonpatom/index1.htmlเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode