กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 2 ก.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธาีนี
 

 เมื่อวันที่ (๑ก.ค.๕๕) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต1 โดยมีนายกำจัด  หนูคง เป็นประธานพิธีเปิดเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้ เวลา๐๙.๓๐ น. ณ.สนามโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี   จังหวัดปทุมธานี

เนื่องจากในวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาลูกเสือให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และศิลธรรม เพื่อบ่มนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามประเพณีบ้านเมืองและตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีจึงร่วมกับผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดและขอความร่วมมือพีน้องลูกเสือทั้งหลาย จัดให้มีการทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๕  โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากสนามโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่จัดพิธี

 วัตถุประสงค์เพื่อยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างเหนียวแน่น  การที่พวกเรามารวมพลังกันเพื่อทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดียิ่งและนับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และถาวรสืบไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode