กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมัชชาประชาชนจังหวัดเลย เสนอข้อเรียกร้องต่อจังหวัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย รายงานว่า สมัชชาประชาชนจังหวัดเลย จัดเวทีเสนา "ประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลยและวิทยุในเครือข่าย พร้อมกับการบันทึกเทปโทรทัศน์ NBT ของ สทท.๑๑ จังหวัดขอนแก่น ในรายการ "เวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” จากนั้นตัวแทนสมัชชาฯ ยื่นเอกสารข้อเสนอต่อ นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และสมัชชาประชาชนจังหวัดเลยร่วมประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง ผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ ประธานคณะกรรมการสมัชชาประชาชนจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการลงพื้นที่ของคณะทำงานฯหลายครั้งได้สรุปประเด็นข้อเสนอต่อจังหวัดที่สำคัญๆเช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กรณีเหมือง ที่ดิน/ที่ทำกิน/ป่าไม้ ปัญหากรณีลุ่มน้ำโขง กรณีการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบล รวมข้อเสนอต่อจังหวัดทั้งหมด ๑๔ ข้อเรียกร้อง พร้อมกันนี้ยังมีข้อเรียกร้องต่อตนเองอีก ๕ ข้อ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเลยให้เดินหน้าไปอย่างมั่นคงทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน นายกฤษณะเดช โสสุทธิ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในฐานะเลขานุการคณะทำงานสมัชชาประชาชนจังหวัดเลย กล่าวว่า สมัชชาประชาชนจังหวัดเลยได้มีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ วิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรชุมชนตำบล และสื่อมวลชน ในพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดที่จะพัฒนาไปอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีตัวแทนจากประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ทั่วจังหวัดเลย กว่า ๕๐๐ คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode