กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลตำบลท่าลี่ ฯ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นายสุรชน เนรมิตพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก และมักจะพบในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะเด็กอายุ 5 – 10 ปี การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ เพื่อเป็นการกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลท่าลี่ จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าลี่ โดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง 4 ชุมชน และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยการเปิดบ้านหรือบอกจุดที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปพ่นหมอกควันภายในบริเวณบ้าน ปกปิดอาหารและภาชนะกักเก็บน้ำในบ้านให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารเคมีที่พ่นหมอกควัน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode