กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เรือนจำจังหวัดเลยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
บริเวณป่าเรือนจำชั่วคราวโพนเหล็ก บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมา เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ภายในโครงการ มีการจัดให้มีการอบรมทักษะวิชาชีพ การเพาะเห็ด การติดตายางพารา และอบรมการกรีดยางพาราอีกด้วย โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 10 ไร่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำ ทัณฑสถาน ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สำคัญ เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดทั่วประเทศ ร่วมเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภัคดี และทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้ผู้ทำผิดได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ เรือจำจังหวัดเลยจึงได้จัดกิจกรรม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เจริญ พระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมลดภาระโลกร้อนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode