กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พม.เลย มอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
 นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบวุฒิบัตรหลักอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย มีอาสาสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน นายกิติศักดิ์ ยุติธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐาน เพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯได้มี มีความรู้ ทักษะครบถ้วนตามหลักสูตรของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และมีทัศนคติที่สอดคล้องในเบื้อต้นต่อการปฏิบัติงาน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยปัญหาผู้สูงอายุ สามารถจัดบริการและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ 90 คน และ ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 18 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ได้มอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ดังกล่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode