กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2555 เพิ่มเติม

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
 นางกุลนาถ จงวัฒนาชูเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมจะทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2555 เพิ่มเติม โดยจะเรียกกำลังพลสำรองเพิ่มเติมในส่วนของกองทัพบก ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน และส.ต.กองหนุน พลทหารกองหนุน จำนวน 207 นาย ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 เข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝึกตามคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพลแล้ว ให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองนำเอกสาร ขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้าง (ตพ.22) ไปแสดงต่อนายจ้าง เพื่อขอรับค่าแรง โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา เพื่อรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ละปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน, หลังจากครบ กำหนดระยะเวลาตามคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพลดังกล่าว ให้นายจ้างรับลูกจ้าง ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม, การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในกรณีนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) หากบริษัท ห้างร้าน ใดสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-1212เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode