กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เตือนอย่าซื้อปาล์มน้ำมันจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 30 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
 นางปทุมวัน ประจันพล เกษตรจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีเกษตรกรสนใจปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก ขอเตือนเกษตรกรให้ระวังในการซื้อต้นพันธ์ปาล์มจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันต่ำ ไม่คุ้มกับการลงทุน จึงขอแนะนำให้เลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราจากแปลงเพาะชำ ที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสอบถามจากหน่วยสังกัด กรมวิชาการเกษตรและศูนย์พันธุ์ปาล์มน้ำมันทุกแห่ง, พิจารณาจากผู้ผลิตที่ท่านเชื่อถือได้ หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์ปาล์ม และสอบถามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์จากแหล่งผลิต, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน ซึ่งผ่านการคัดเลือกอย่างดีจะให้ผลผลิตดีกว่า แตกต่างจากปาล์มน้ำมันที่ไม่ทราบที่มา จะเป็นความเสี่ยงสำหรับเกษตร เกษตรที่จะปลูกปาล์มน้ำมันควรพิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกคือ ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วมปนดินเหนียว ดินเหนียว เนื้อดินไม่ควรเป็นทรายจัด มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนาน มีระดับน้ำใต้ดินตื้น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-3345 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้านเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode