กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตตัวแทนปทุมธานีแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ที่ NBT

วันที่ 29 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๕ นายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ.ห้องประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการแสดงออกตามวิถีทางในการปกตีองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยมีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมทั้งหมด ๑๑ โรงเรียน ซึ่งทีมที่ชนะเลิศคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต) และ ทีมโรงเรียนธัญรัตน์ได้รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมกับได้บันทึกเทปโทรทัศน์การแข่งขันเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุรี รายการปทุมธานีเวลาดีมีสาระ สื่อมวลชนเคเบิ้ลทีวี Mss/NNc และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษากรุงเทพ (รังสิต) ระบบ AM๑๔๖๗ Khz ทั้งนี้ทีมที่ได้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และระดับประเทศต่อไป สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode