กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เอาจริงแล้ว !!! ตรวจเตือนการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของยาสูบ และประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สาธารณสุขอำเภอสามพราน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ณ จังหวัดนครปฐม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องจากการที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของยาเส้นบางยี่ห้อ ซึ่งวางจำหน่ายในท้องตลาด ที่ยังขาดความเข้าใจใน การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับที่ 15 ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์และยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ต้องไม่มีคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคบนหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงได้การชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้เข้าประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตยาเส้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจตามกฎหมายและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode