กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
วันนี้(22 มิ.ย.55) ที่ห้องประชุมโรงเรียนทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชลิต ตุ้มทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย Young DPR Awardsระดับจังหวัด โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดทำขึ้น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รวมถึงการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยที่ยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ1 ทีม ๆ ละ 3 คน ทั้งนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง โดยการตอบคำถามข้อสอบปรนัย จำนวน 100 ข้อ เนื้อหาแบ่งออกเป็นด้านการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชินีบูรณะ รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับเขต ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต8 กาญจนบุรี ต่อไป(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode