กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
รัฐมนตรีแรงงาน ดูแลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 )
 
นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินโครงการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบกลาง พ.ศ.2555 และโครงการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย งบเงินกู้พื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 โครงการ โดยทางจังหวัดนครปฐมได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทุกหน่วย งานได้เร่งรัด จัดทำความคืบหน้าของโครงการ โดยมีวงเงินที่ได้รับการจัดสรร 4,436.93 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 68.71 เปอร์เซนต์ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับเงินง บประมาณ เช่น กระทรวงมหาดไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กองทัพเรือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน โกสินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กองทัพบก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐมได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ในการดูแลให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ทันท่วงที และพร้อมที่จะให้ทุกหน่วยงานได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน(นรกิจ ศรัทธา : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode