กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/ 2555

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1142 คน)
PKST.

เช้าวันนี้(27มิถุนายน2555)เวลา10.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานกรรมการฯได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินฯของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/ 2555 ณ ห้องประชุม 211 B โดยมี นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ กปส.ประเภทอำนวยการ วิชาการ ทั่วไปทุกระดับและลูกจ้างประจำ ให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม ในการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อนที่จะนำเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างต่อไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามผลการประเมินฯ ที่ผู้บังคับบัญชาจากทุกสำนัก/กอง นำเสนอทุกประการ ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้สรุปผลนำเสนอต่ออปส.เพื่อให้ความเห็นชอบและทาง กจ.จะได้ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้รับการประเมินทราบ และรับเงินเดือนตามการเลื่อนขั้นใหม่ได้ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ศกนี้.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode