กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

วันที่ 26 มิ.ย. 2555 )

สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ โดย ส่วนประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการของ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีผู้ประชุม ประมาณ 70 คน จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส่วนแผนงานโครงการ สปข. 1-8 ปชส. ผู้แทนภาค 1-8 สวท. สทท. สนข. สพป. สปต. สปช. ศสช. และ สนผ.
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ และการพิจารณาเครื่องมือในการประเมินผล
 
ในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม 211 เอ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์
 
ส่วนประเมินผล สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode