กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 26 มิ.ย. 2555 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ห้องส่วนการคลัง) ยกเว้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ยื่นซองสถานที่กลาง       ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอ   กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี) เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.31– 11.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี)  เวลา 08.30 – 16.30 น.

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bannalocal.go.th   และ www.e-gp      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3729 – 8183  

 

***************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode