กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหาสื่อที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1357 คน)
PKST.

 เช้าวันนี้ (25 มิถุนายน 2555) เวลา 09.30 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาสื่อที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก ชั้น 3 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โดยมีนางวิจิตรา ทองไทย เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาสรรหาสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติฯเข้ารับรางวัล "ประชาบดี” แต่เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานฯ เข้ามาจำนวนน้อย ที่ประชุมจึงมีมติให้ขยายระยะเวลาของการเสนอผลงานดีเด่น ของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ ออกไปจนถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่ดีควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัล"ประชาบดี”เพิ่มมากขึ้นต่อไป โดยคณะกรรมการมีกำหนดที่จะพิจารณาตัดสินผลงานฯ ในวันศุกร์ที่13 กค.2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 211 A กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode