กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ครั้งที่ 2 / 2555

วันที่ 21 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1573 คน)
PKST.

   บ่ายวันนี้(21 มิถุนายน 2555)เวลา14.00 น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(HR scorecard ) ประจำปีงบประมาณ 2556-2560 ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางวนิดา ชัยประภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯกล่าวรายงาน ซึ่งทาง กกจ.ได้จัดจ้างบริษัทซิกเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่าง Strategy map ซึ่งเป็นทิศทางหลักสำหรับจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการพัฒนาบทบาทและแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของ กปส. เข้าสู่การประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน(AseanCommunity)โดยจะได้มีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ กปส.ให้เป็นผู้นำเชิงรุกในด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode