กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1371 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้(20มิถุนายน2555)เวลา 14.30น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสมบัติ ชัยรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการตามโครงการบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กรประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และการดำเนินการคัดเลือก เพื่อสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ประพฤติอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีไว้เป็นแบบอย่างขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเงินสด 8,000.บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งได้รับการบันทึกประวัติ/ ผลงานลงในวารสารกรมประชาสัมพันธ์/ หนังสือประมวลจริยธรรมฯ และ เว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode