กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 /2555

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1426 คน)
PKST.

บ่ายวันนี้ (19มิถุนายน 2555)เวลา14.00น.นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 /2555 ณ ห้องประชุม 211 B ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายในที่สถาบันการประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน,หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและจัดทำฐานข้อมูล,หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพสำหรับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด, หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 และหลักสูตรเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทั้งนี้คณะทำงานได้พิจารณาโดยคำนึงถึงกรอบการคัดเลือกฯ ในปีที่ผ่านมากอร์ปกับลำดับความอาวุโสและความทั่วถึงของโอกาสในการเข้ารับการอบรมของทุกสำนัก/กอง อย่างสมดุลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค .
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode