กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ 14 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาศิลปะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กับโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๕ ระยะเวลาศึกษา ๒๓ มิถุนายน – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
นางขวัญใจ พิมพิมล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยเปิดอบรม ๕ สาขาวิชา ดังนี้ ๑. สาขาวาดเส้น เรียนรู้พื้นฐานการวาดภาพหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคน โดยการใช้ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ๒. สาขาจิตรกรรมสีน้ำ เรียนรู้การวาดภาพสีน้ำ หุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้ และทิวทัศน์แบบเป็นขั้นตอน ๓. สาขาจิตรกรรมสีน้ำมัน เรียนรู้การเขียนภาพสีน้ำมัน หุ่นนิ่ง และทิวทัศน์ โดยการวาดด้วยเกรียง ๔. สาขาศิลปะไทย เรียนรู้การเขียนลาย ตัวภาพ ทิวทัศน์ ในจิตรกรรมไทยและการลงสีแบบขั้นตอน ๕. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะ และงานออกแบบสื่อโฆษณาด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe IIustrator
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม งานบริการศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๕-๕๓๗๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode