กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานมหกรรมลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 )
 
งานมหกรรมลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น จัดงานงานมหกรรมลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จึงให้กรมการค้าภายในดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพช่วยไทย มีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ โครงการจัดธงฟ้าราคาประหยัดระดับภาค จำนวน ๑๒ จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย พระเยา ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี สงขลาและ พระนครศรีอยุธยา ระดับจังหวัดจังหวัดละ๑ ครั้งและระดับอำเภอทุกอำเภอ การจัดร้านค้าถูกใจ ภายใต้โครงการโชห่วยช่วยชาติ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แห่ง จังหวัดขอนแก่น ๒๐๙ ร้านค้า ดำเนินการแล้วจำนวน ๒๑๔ ร้านค้า ร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัดจำนวน ๑๐,๐๐๐ ร้าน ทั่วประเทศ จังหวัดขอนแก่นดำเนินการแล้ว ๒๒๕ ร้านค้า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดจัดงานมหกรรมลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยปี ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่น ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดขอนแก่น จะทำพีธิเปิดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยบริษัท สแปชแมน จำกัดร่วมกิจกรรมและระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนาทีทอง ไข่ไก้ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช จำนวน ๓ รอบ/วัน ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ และเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode