กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรี (สตริง) เยาวชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดประกวดวงดนตรี(วงสตริง)เยาวชนขอนแก่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศ.พส.จ.ขก.) จัดประกวดวงดนตรี(วงสตริง) เยาวชนขอนแก่น ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสการป้องกันยาเสพติด ให้เยาวชนมีความสนใจในการทำกิจกรรมร่วมกันและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตและสามารถป้องกันตัวเองจากยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบโดยรวมต่อครอบครัว และก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ทำลายทรัพยากรบุคคลที่เป็นอนาคตของชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กในกลุ่มเสี่ยง ได้มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จึงกำหนดการแข่งขันประกวดวงดนตรี(วงสตริง)เยาวชนขอนแก่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินีในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษาและเยาวชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ผู้เข้าประกวดเตรียมเพลงเขาร่วมแข่งขัน รอบคัดเลือกวงละ ๓ เพลง (เพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง เพลงบังคับคือเพลงใกล้รุ่ง เพลงสตริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการณรงค์ป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพลงแนวสตริงที่ถนัดของแต่ละวง รอบชิงชนะเลิศ วงละ ๑ เพลงเพลงสตริงแนวถนัดยกเว้นเพลงพระราชนิพนธ์ รอบคัดเลือก ๓ เพลงไม่เกิน ๒๐ นาที (รวม Sound Cherk ) สมาชิกวงไม่เกิน ๖ คน ต้องไม่เป็นนักร้อง นักดนตรีอาชีพที่ออกผลงาน โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือจำนวน ๕ วง วงที่ชนะเลิศรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศนายกองค์กาบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และรางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยและใบประกาศรายบุคคล วงที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกวง จะได้รับใบประกาสและค่าพาหนะวงละ ๑,๐๐๐ บาท วงที่ชนะเลิศ๕ วงต้องเล่นโชว์วันที่ได้รับรางวัลวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode