กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดตอบปัญหาประชาธิปไตยรอบคัดเลือกระดับจังหวัด

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 )
 
การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย รอบคัดเลือก ระดับเขตจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย รอบคัดเลือก ระดับเขต ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดโดยใช้ชื่อว่า Young DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ปีที่ ๒ ตามโครงประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่พลเมืองที่ดีรวมถึงการแสดงออกตามวิธีทางประชาธิปไตยและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมปลายสายสามัญ (ม๔-๖) ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐ โรงเรียน แต่ละทีมจำนวน ๓ คน คัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ ๑ ทีมไปแข่งขันระดับเขตซึ่งมีทีมแข่งขัน ๑๑ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐- ๑ต.๓๐ ที่โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชิงรางวัลเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศกันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๗ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ส่วนในระดับจังหวัดชิงเงินรางวัล ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ และ ๑,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร เนื้อหาในการตอบคำถามเน้นการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วม สิทธิเสรีภาพของประชาชน และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใช้คำถาม ๒๐ ข้อในระดับเขต พร้อมแข่งขันหาเสียง อีกทีมละ ๓ นาที ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode