กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แถลงข่าวงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบ IT)

วันที่ 13 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
          วันที่ 13 มิถุนายน 25555 ณ. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 5 เวลา 13.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ท่านขจรศักดิ์ สิงโตกุล) เป็นประธาน
          โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (นัดพบIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสมัครงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วย โดยรูปแบบข้องการจัดงานจะเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงาน ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนและสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานและใบสมัครงานทุกครั้ง ที่สมัครงานกับนายจ้าง ในส่วนของนายจ้างที่เข้าร่วมงานก็สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (เป็นการบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดงาน) และเรียกดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ การเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณาก็สามารถเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา ซึ่งการจัดงานลักษณะดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน
          ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้เปิดให้นายจ้างและผู้สมัครงานลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าได้ที่ http://www.jobdoe.com/pathum ตั้งแต่วันที่ 11-28 มิถุนายน 2555 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีจะคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมงานจำนวน 50 บริษัท
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode