กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รปส. (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ เรื่อง "การระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”

วันที่ 12 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1209 คน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เรื่อง” การระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ สื่อมวลชน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจด้านต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางกลไกในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode