กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


FONTSIZE
กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 9 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2555

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 )

กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือกับสื่อเวียดนาม
เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ปูทางสู่อาเซียน
 
กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency – VNA) เห็นชอบร่วมกันขยายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านเนื้อหา และช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากขึ้น สนองความต้องการของผู้บริโภคข่าวสารในยุคปัจจุบัน
 
นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 9 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน โดยมีนายเหงียน ดึ๊ก เลย อธิบดีสำนักข่าวเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะของสำนักข่าวเวียดนาม ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมข้อมูลข่าว ภาพข่าว บทความผ่านสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร และการประชุมในครั้งนี้ได้เห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าว ภาพข่าวโทรทัศน์ และรายการสารคดีระหว่างกัน
 
นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักข่าวเวียดนามยังตกลงกันในการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคลากรด้านสื่อเพื่อเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาเวียดนามเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารอีกทางหนึ่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการขยายความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวเวียดนามถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยและเวียดนาม ในการเตรียมความพร้อมปูทางสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
สำนักข่าวเวียดนาม เป็นหน่วยงานสื่อทางการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 โดยปัจจุบัน มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ท หนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประชากรประมาณ 89.57 ล้านคน และเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อปี 2538
 
 
ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode