กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๕๕

วันที่ 8 มิ.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดขอนแก่น (ศพส.จ.ขก)จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ปี ๒๕๕๕ โดยใช้คำขวัญ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดจังหวัดขอนแก่น (ศพส.จ.ขก)จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ปี ๒๕๕๕ โดยใช้คำขวัญ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินีในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าศากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ชุมชน ประชาสังคมและเยาวชน หน่วยงานภาคีรับรู้และเข้าใจถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งตระหนักถึงภัยยาเสพติด ความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด สร้างความสมัครสมานสามัคคี และรวมกันเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติโดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขันประกวดวงดนตรี(สตริง)เยาวชนขอนแก่นรวมใจ ต้านยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ๘,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐ บาทรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ ติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ส่วนกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดมีการแสดงของวงดนตรี(สตริง)ที่ชนะเลิศการประกวดและการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การประกาศเจตนารมณ์ มอบเกียรติบัตรให้บุคคล /องค์กร/ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และการเผาทำลายของกลางคดียาเสพติดซึ่งการปราบปรามจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) จำนวน ๓,๙๐๒ ราย ผู้ต้องหา ๓,๙๙๘คน ได้ของกลาง กัญชาแห้ง จำนวน ๑ กิโลกรัม ๒๐๗.๖๑ กรัม ,๓๖ห้อ,๖ ถุง กัญชาสด ๑๑ ต้น พืชกระท่อม ๖ กิโลกรัม,๓๐๐ กรัม,๕ ต้น ยาบ้า ๑๔๓,๔๔๖ เม็ด สารระเหย เป็นกาว ๓๕ กระป๋อง ๘๐ ถุง ๕ ขวด ยาไอซ์ ๓๓๑.๖๔ กรัม,๑๓ ถุง๑ ห่อ,หลอด ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode