กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 8 มิ.ย. 2555 )
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 มิย. 55 ที่ประชุมโรงแรมมรกต อำเภอเมืองชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าเข้าใจ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 128 กองทุน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1วัน ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2555 โดยมีท่านเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยเริ่มจากจุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูป และเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท จากนั้น นายเสริมศักดิ์ แนมใส พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน
สำหรับวันนี้จัดการประชุมฯ ในรุ่นที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภเมือง, ปะทิว, สวี และทุ่งตะโก จำนวน 66 กองทุน 157 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกองทุน สร้างเครือข่าย จัดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพร มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2554 จำนวน 128 กองทุน และผลจากการตรวจสุขภาพกองทุนของชุดปฏิบัติการตำบล เป็นหมู่บ้านระดับ A คือ กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ จำนวน 18 กองทุน หมู่บ้านระดับ B เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง หมู่บ้านชุมชนมีการเฝ้าระวัง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านจะสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ จำนวน 74 กองทุน และเป็นหมู่บ้านระดับ C ต้องปรับปรุง จำนวน 36 กองทุน จากนโยบายเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติด สำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกภาคส่วน ผนึกกำลังความสามัคคีของคนในชาติ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ในแผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมได้กำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพื้นที่ต้องรักษาสภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษกิจพอเพียงและดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดีสูงสุด โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ประชุมครั้งนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง ปรัชญา แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน วิธีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีการ มอบนโยบายและภารกิจ การเตรียมการจัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 ที่จะถึงนี้ และร่วมกันตั้งปฏิธานถวายความดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย. -- นายเสกสรรค์ บัวครื้น นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อาคารศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงาน 0 7765 8077 โทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC 08 9728 5029 GSM 08 5676 5348 E mail sb-studio@hotmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode