กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์ ตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์ในจังหวัด ชลบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบกิจการที่ถูกต้อง
                ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบ กิจการร้านเกมส์จะมีปัญหาเรื่องการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ในสถานบริการ และสถาน ประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้มีจำนวน สถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุก ๆ พื้นที่ และจากการที่มีการร้องเรียนจากประชาชน และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จะพบปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบ ไปด้วย ปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ปัญหาการพนัน การมั่วสุมเสพยาเสพติด และมั่วสุมทางเพศภายในร้าน ซึ่งในบางร้านปัญหาเกิดจากผู้ประกอบกิจการไม่มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และละเมิดกฏหมาย ด้วยเหตุนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จึงได้จัด โครงการประชุมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ร้านเกมส์จังหวัดชลบุรีขึ้น
........................
 นายศิริชัย โสรเนตร......ข่าว
7 มิถุนายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode