กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
การรับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในเมืองมาเก๊า

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 )
 
 นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่าเปิดรับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในเมืองมาเก๊า ภาคบริการด้านโรงแรม จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๓๘๘ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง Receptionist(Junior) จำนวน ๒๐ อัตรา, Receptionist (Intermediate) และ Receptionist(Senior) จำนวน ๘๐ อัตรา, Room Attendant จำนวน ๑๐ อัตรา, Porter and Cleaner จำนวน ๕๐ อัตรา, F&B Server จำนวน ๑๓๐ อัตรา, Cook(Cook I/II/III ) จำนวน ๒๐ อัตรา, Sous Chef (Sous Chef I/II ) จำนวน ๕ อัตรา, Technician จำนวน ๒๐ อัตรา, Security Officer จำนวน ๒๐ อัตรา, Accounting Clerk จำนวน ๓ อัตรา, และ Therapist จำนวน ๑๐ อัตรา คุณสมบัติ เพศชาย- หญิง หลักฐานการลงทะเบียนได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) สำเนาประวัติส่วนตัวโดยสังเขป สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน และ ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (สำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ต้องมีใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานที่มาเก๊าได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๕-๑๐๓๔,๐-๒๒๔๕-๖๗๐๘-๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเลย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๒๕๙๔ – ๕, ๐-๔๒๘๑-๑๘๖๑ ในวันและเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode