กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ต้องรีบไปพิสูจน์สัญชาติ

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 )
 
นางอุบล อยู่สุข จัดหางานจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับทางการประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา บริเวณสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย เลขที่ ๕๑๘/๔ ถนนประชาอุทิศ (รามคำแหง ๓๙) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๗-๔๘๙๑-๒ สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทางการประเทศพม่า ได้เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า จำนวน ๘ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ตาก, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ระนอง, กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาคเอกชนเปิดให้บริการอีก ๙๑ บริษัท ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ทางการประเทศลาว แจ้งว่า ต้องให้แรงงานสัญชาติลาวเดินทางไปดำเนินการเองที่ประเทศลาว เอกสารหลักฐานประกอบที่ต้องนำไปประกอบด้วย ทร ๓๘/๑ ตัวจริงพร้อมสำเนา หนังสือแจ้งการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวหรือโควตา รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง และให้นายจ้างรับรองสำเนาด้วยตนเอง สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง และให้นายจ้างลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง กรณีนายจ้างมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจะมีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ภายในกำหนดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๒๕๙๔-๕ และ ๐-๔๒๘๑-๑๘๖๑ ในวันเวลาราชการเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode