กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555

วันที่ 6 มิ.ย. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555
          วันนี้ (6 มิ.ย.55) เวลา 13.30 น. นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555 ณ ศาลารักษ์ปทุม ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555 เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีในการจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดปทุมธานี โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรพิเศษ และมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดปทุมธานี และยังได้รับเกียรติจากนายพงศกร จันทรศัพท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน สำนักอัยการสูงสุดซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมาย และด้านวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอัญชลี ทำนุรัฐ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิติการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานียังให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรให้ร้านวีดิทัศน์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกร้านเกมสีขาวจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกรอบพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ถูกต้อง เหมาะสม
 
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode