กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางกำกับติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางกำกับติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี
           วันนี้ (6 มิ.ย 55) เวลา 09.30 น. นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคถึงผลการดำเนินงานโครงการภายใต้งบกลาง การจ่ายค่าเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
          จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรเงินจากกระทรวงการคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ และอื่นๆ รวม6อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอคลองหลวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 235,582 ครัวเรือน จำนวนเงิน 4,290,040,599.30 บาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนการสำรวจให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปปฏิบัติงานร่วมกับอำเภอหน่วยงานละ 5 คน และได้ให้อำเภอพิจารณาสนับสนุนคณะทำงานทบทวนการสำรวจให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดเตรียมคำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาใหม่ และประสานงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของบ้านเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จทันภายในกำหนดเวลา
          ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดแผนการจ่ายเงินโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป โดยจะจ่ายพร้อมกันทั้ง 6 อำเภอ และต่อมาได้มีพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยร้องขอความเป็นธรรมกรณีได้รับเงินเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย โดยร้องเรียนว่าได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายไม่เท่าเทียมกัน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode