กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                 จังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 
                 ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ (ก.ร.อ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม ครม. สัญจรนอกพื้นที่ในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา เพื่อนำเสนอโครงการและข้อมูลต่าง ๆ ในการขอ งบประมาณสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โรงกรองน้ำประปา บ้านค่าย ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองศูนย์กลางกลุ่มจังหวัด "บูรพนา” ตามแนวทางการศึกษา ผังอนุภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดการใช้สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เร่งรัดโครงการก่อสร้างขยายช่องทางการจราจรจาก 4 ช่องทาง เป็น 8 ช่องทางการจราจร และเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาน ขนส่งสินค้าสาย มาบตาพุด ถึงแหลมฉบัง เพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ได้รับ ทราบถึงแนวทางที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งจะของบประมาณในการ ดำเนินการในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
....................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
6 มิถุนายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode