กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

พุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์  พร้อมใจแต่งกายชุดขาวร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2555  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

                เมื่อเวลา  07.00 น.  วันที่  4  มิถุนายน  2555  ที่หน้าศาลหลักเมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยนางปรียา  ศรีวัฒนตระกูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสิริวุฒิ  เหมทัต  ปลัดจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์  พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร  จำนวน  99  รูป  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  และวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2555  โดยนิมนต์พระราชสุทธิโมลี  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต)  ร่วมแสดงพระธรรมเทศนา

                โดยในเวลา 14.00 น.  พุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์  ได้ร่วมพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดคลองวาฬ  แห่รอบตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

                ต่อจากนั้นเวลา 17.00 น.  นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดพิธี "เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ  พุทธบูชา”  ฉลองพุทธชยันตี  2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับสมาพันธ์เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย  ชมรมเดิน วิ่ง  ประจวบคีรีขันธ์  จัดขึ้น  ที่บริเวณลานวัดธรรมิการามวรวิหาร  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  ด้วยการเดิน  วิ่งอย่างมีสมาธิ  มีสติกำกับ  เป็นการผ่อนคลายและพัฒนาจิตใจ  โดยนักวิ่งทุกคนจะร่วมเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาข  พุทธบูชาเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตรรอบเขาช่องกระจก  ในการนี้พระราชสุทธิโมลี  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์  และต้นสาละ  ต้นไม้มหามงคล  ซึ่งได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย  ที่บริเวณลานวัดธรรมิการามวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์ต่อไป 

                ช่วงค่ำเป็นพิธีถวายกองผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี 2,600 ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ที่ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง  โดยหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเป็นจำนวน 181,440  บาท  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน  จากนั้นพระเทพสิทธิวิมล  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มหานิกาย)  นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวประจวบคีรีขันธ์ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ  ณ  ลานบุญวัดคลองวาฬพระอารามหลวง  เป็นอันเสร็จพิธี

                ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง  และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมมอบพระพุทธรูป  ให้แก่เรืออากาศเอกประกอบ  สมานทอง  อนุศาสน์กองบิน 5  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน  ประจำปี 2555  ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode