กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยปี 2555

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
ธนาคารออมสินเขตปทุมธานี 1 เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
ปี 2555
         วันนี้(5 มิ.ย.55) เวลา 09.00 น. ธนาคารออมสินร่วมกับศาลจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยปี พ.ศ.2555 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารออมสินที่ประสบปัญหาทางการเงิน ณ ศาลจังหวัดปทุมธานี ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงิน ส่งเสริมการออม และให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล และปัจจุบันมีลูกค้าของธนาคารจำนวนหนึ่ง ประสบปัญหาทางด้านการเงิน มีรายได้ลดลง หรือถูกเลิกจ้าง ด้วยสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจังหวัดปทุมธานีได้ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 ส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารมีประวัติการส่งชำระหนี้ ค้างชำระเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสิน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา ในอันที่จะช่วยเหลือประชาชน และเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างธนาคารออมสินกับประชาชนซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร โดยไม่ต้องฟ้องดำเนินคดีต่อศาลทำให้ประชาชนสามารถปลดหนี้ หรือลดภาระหนี้ของตนได้ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป โดยมีลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 474 บัญชี ประกอบด้วยสาขาที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสิ้น 6 สาขา คือ สาขาปทุมธานี สาขาลาดหลุมแก้ว สาขาหมู่บ้านเมืองเอก สาขารังสิต สาขานวนคร และสาขา ที ยู โดม รังสิต 
 
                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode