กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

วันที่ 2 มิ.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
               จังหวัดชลบุรี จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก งานฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
                 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง สรภัญญะ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้สวดมนต์ทำนองสรภัญญะถูกต้อง ตามหลักศาสนพิธี ส่งเสริมลักษณะนิสัยอ่อนโยน โอบอ้อม อารี มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมคำสอนไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาจิตใจก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาร่างกาย และสติปัญญา ในการจัด ประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทีม ๆ ละ 5 คน รวม 250 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 48 ทีม ๆ ละ 5 คน รวม 240 คน รวมทั้งหมด 98 ทีม 490 คน ผลการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าทีมชนะเลิศระดับประถมศึกษา อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียน วัดโป่ง อำเภอบางละมุง รองอันดับที่ได้ 1 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม อำเภอ พานทอง รองอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม ทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม รองอันดับที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล และรองอันดับที่ 2 โรงเรียนวัดโป่ง อำเภอบางละมุง
 ......................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
2 มิถุนายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode