กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐม ปลูกต้นจัน 8,060 ต้น ในปีเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 มิ.ย. 2555 )
 

       นาย นิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นจันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากต้นจันเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม อันสืบเนื่องมาจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ และได้ทรงปลูกต้นจันเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้นการรณรงค์ให้ปลูกต้นจัน 8,060 ต้น จึงเป็นการสร้างจิตสำนึกประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมให้เกิดความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

          จังหวัดนครปฐมมีนโยบายให้ประชาชนทั้ง 904 หมู่บ้าน ปลูกต้นจันที่มีความสูงไมต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 8,060 ต้น ตัวเลข 80 หมายถึง การเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ตัวเลข 60 หมายถึง พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ทั้งนี้การปลูกต้นไม้อยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งการปลูกป่าจะทำให้ประชาชนชาวนครปฐม มีจิตใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของป่าไม้

        โครงการปลูกต้นจันของจังหวัดนครปฐมเป็นโครงการที่เริ่มต้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีอากาศชุ่มชื้น เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ โดยกำหนดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งเมื่อต้นจันเจริญเติบโต และมีอายุยืนนับ 100 ปี จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี แห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          (นรกิจ ศรัทธา สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode