กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงพยาบาลพัทลุงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พ.ค. 2555 )
 
เย็นวันนี้ (31 พค. 2555) นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555 ณ ลานกีฬาโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมบุหรี่"
นพ.ชัยศิลป์ ดำด้วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวว่า "ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 5.4 ล้านคน เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ บริษัทบุหรี่จึงต้องหาลูกค้ามาทดแทนผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ และผู้ที่เลิกสูบไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และธรรมชาติของการเสพติดบุหรี่มักจะเกิดขึ้นขณะเป็นวัยรุ่น อายุเฉลี่ยที่เสพติดบุหรี่ทั่วโลก คือ 18 ปี หรือต่ำกว่านั้น บริษัทบุหรี่ใช้เงินจำนวนมหาศาลในแต่ละปี เพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยไม่ได้สื่อออกมาโดยตรง แต่จะโฆษณาชวนเชื่อ ด้วยการแสดงภาพลักษณ์ออกมาให้ดูดีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดในปี 2554 ในกลุ่มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 53.9 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน โดยแยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจำ 9.9ล้านคน สูบนานๆครั้ง หรือสูบเป็นครั้งคราวจำนวน 1.6 ล้านคน โดยอัตราการสูบบุหรี่ผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงถึง 20 เท่า คือสูบร้อยละ 41.7 ส่วนผู้หญิงสูบร้อยละ 2.1 ซึ่งในปี พ.ศ.2550 เยาวชนไทยเริ่มสูบเมื่ออายุเกือบ 17 ปี แต่ในปี 2554 พบว่าลดลง เป็นเริ่มสูบเมื่ออายุ 16.2 ปีเท่านั้น "
ด้านนพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ กล่าวว่า "เมื่อเอ่ยถึงบุหรี่ เรามักนึกถึงควันบุหรี่และโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดการสูญเสียอย่างมากมาย อาทิเช่น สูญเสียบุคลากรในการทำงานก่อนวัยอันควร สูญเสียเงินทองเพื่อใช้ในการซื้อบุหรี่ และในการรักษาโรคภัยที่เกิดจากบุหรี่ เป็นต้น การตื่นตัวของประชากรโลกในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เริ่มมากขึ้น การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดเขตปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิ.ย."
นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ ยังกล่าวอีกว่า การที่โรงพยาบาลพัทลุงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 ขึ้นก็ถือเป็นการสร้างกระแสเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ทำให้เด็กและเยาวชน ผู้ประกอบการค้าบุหรี่ หน่วยงานราชการ และประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ สามารถลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการคลินิกอดบุหรี่ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดพัทลุงได้ตามความสะดวก
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode