กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เร่งทำงานวิจัยสาธารณสุขท้องถิ่นในภาคอีสานตอนบน

วันที่ 31 พ.ค. 2555 )
 
เร่งงานวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นใน จังหวัดอีสานตอนบน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เขต 8 อุดรธานี) เน้นการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ทั้งวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สปสช.ต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักบริหารสาธารณสุขท้องถิ่น โดยเฉพาะความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญบุคลากรส่งเสริมงานด้านการวิจัยการพัฒนาองค์กรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความรู้ในการปรับปรุงตนเอง
"จากความร่วมมือในครั้งนี้ยังเน้นด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการจัดทำกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การวิจัย การจัดอบรม การจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรมในระดับต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งสองหน่วยงานให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ เป็นต้น”
ทางด้าน นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์ โฆษก สปสช.และ ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานี กล่าวว่า ความร่วมมือในพื้นที่ดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งบุคลากรทางจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สปสช.ซึ่งดำเนินการผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน อบต.และเทศบาล) ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันครอบคลุมร้อยละ 99 หรือประมาณจำนวน 715 แห่งดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนกว่า 4.8 ล้านคน
"อาจกล่าวได้ว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและวิชาการของบุคลากรในท้องถิ่นทุกระดับ ตั้งแต่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการของหน่วยบริการ อาทิ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง”นายแพทย์ ปรีดา กล่าว ข่าว/ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode